See the original Danish newsletter below. 

January is going well and it's great to see many well-known faces - and many new ones - join our community and help make it wonderful place to practice yoga.

INSTAGRAM

Our Instagram account is up and running, so please follow us at https://www.instagram.com/osterbroyogaforening. Ditte and Amalia from the board are currently in charge of posting, but we would like to find a student to take over the role. Let us know if you’d like to help with Instagram and if you have any nice pictures of Østerbro Yogaforening you’d like to share, please send them to Ditte and Amalia!

SPREAD THE WORD

It is important that we let others know about Østerbro Yogaforening. The more members we have, the greater our chance for survival will be. We have flyers at reception that you can pick up and distribute in your neighborhood.

WORKSHOP

On Sunday, 28 January from 15.00-17.30, Ai Chin, Pernille and Laura are holding a "Yin Yoga with Singing Bowls and Hands On" workshop. It costs 300 for members and 350 for non-members. More info and booking: http://hotyogastudio.dk/yin-workshop

NEW INSTRUCTORS

We have a few new teachers and are looking for additional new faces to guide classes at Østerbro Yogaforening. Please reach out to anyone you think might be interested in teaching and encourage them to contact Laura at 20501501 for more information. And warmly welcome any new faces you encounter!

THE FUTURE

Remember, all monthly passes include a free class for a friend once a month, making it easy for you to introduce them to our lovely association! We can still accommodate additional active members before we reach a stable level financially. At the same time, it is important for us to keep the tradition where everyone can show up before training, without stress, and without having to book in advance. We will continuously assess our membership numbers and class attendance, as well as explore opportunities to offer more classes whenever possible.

Østerbro Yogaforening now has 166 members and 104 are active. We want to get up to 140 active members to allow us to pay teachers starting in February.

VOLUNTEERING

Do you want to join our group of committed volunteers, which together help us keep our studio a nice place? Every effort is appreciated, no matter how small! You choose how committed you want to be and when you can help.
Right now, for example, we could use people to help with:

RECEPTION:
This is an obvious option if you want to get to know more of our wonderful members! All you need to do is arrive at the studio half an hour before classes start and support teachers with greeting people, checking in students and arranging payments. You can, of course, take part in the class afterwards as reception closes when the class starts.
CLEANING:
We need someone who will keep the studio clean and tidy for 7 days. As a thank you you will receive free training for 30 days.
YOGA ROOM DEEP-CLEANING
On Saturday, 27 January from 12.00 to 16.00 you can help deep-clean the yoga practice room. Drop in and help for 1 or 2 or 3 or 4 hours - no registration required.
SOCIAL MEDIA: 
All creative suggestions and input and help are most welcome! There are also a few administrative tasks if you’re so inclined.

Last but not least

Practice is everything! Which is to say: take advantage of your membership and come as often as you have the time and capability.
If you have anything on your mind or want to help, please reply to this mail or call Laura at 27501501 or Georges at 27954305

With many hopeful greetings from the board,
Angela, Laura, Georges, Vidi, Sivert, Ditte, Jane and Amalia


Januars Nyhedsbrev fra Østerbro Yogaforening
All is Well

Januar er godt i gang og det er fantastisk at se, hvordan mange af de velkendte ansigter – såvel som mange nye – kommer i foreningen og er med til at gøre den til et levende sted, hvor det er godt at dyrke yoga.

INSTAGRAM

Vi har fået vores Instagram konto op at køre, så husk også at følge os dér. Det er Ditte og Amalia fra bestyrelsen, der er tovholder på Instagram, ( men vi ønsker at finde en elev som kan overtage rollen ) Hvis du lige ligger inde med et fedt billede, du synes skal på, så send billedet til dem.

HVEM KENDER OS EGENTLIG ?

Det er vigtigt, at vi udbreder kendskabet til Østerbro Yogaforening. Jo flere vi er, des større er chancen for, vi kan overleve. VI har flyers som du evt. kan dele ud i dit nær område samt i din omgangskreds.

WORKSHOP

Søndag den 28. januar klokken 15.00 er der workshop ”Yin Yoga med Singing Bowls og Hands on” med Ai Chin, Pernille og Laura. Det koster 300 for medlemmer og 350 for ikke-medlemmer. Mere info og booking: http://hotyogastudio.dk/yin-workshop

NYE INTRUKTØRER

Hvad angår klasserne, så har du nok allerede mødt nogle af vores nye instruktører. Så tag varmt og godt imod de nye ansigter, du støder på.

FREMTIDEN

Husk at du kan tage en ven med gratis en gang om måneden, og dermed introducere dem til vores dejlig forening. Vi kan stadig rumme flere aktive medlemmer, før vi når et stabilt niveau økonomisk. Samtidigt er det vigtigt for os at beholde traditionen, hvor alle kan dukke op før træningen, uden stress, og uden at behøve at booke i forvejen. Derfor vil vi løbende vurdere vores medlems kapacitet, samt mulighederne for at tilbyde flere klasser når det er muligt. Vi er nu 166 medlemmer hvoraf 104 er aktive. Vi vil gerne op på 140 aktive så de ulønnede instruktørerne forhåbentlig kan få honorar fra februar måned.

FRIVILLIGHED

Vil du være en del af vores engagere frivillige hænder, som sørger for at vi i fællesskab kan gøre vores studio til et hyggelig sted? Der sættes pris på alt indsats, uanset hvor småt. Du vælger selv hvor engageret du vil være, og hvilke perioder du vil være aktiv i. Lige nu kan vi for eksempel bruge flere hænder på:

RECEPTION:
Hvis du gerne vil lære flere af vores dejlige medlemmer at kende, så er det en oplagt mulighed. Det eneste det kræver er at du ankommer til lokalet en halv time før undervisningen, og støtte lærerne med at tage imod elever og ordne betalinger. Du kan selvfølgelig være med i træningen bagefter, da receptionen lukkes når klassen starter.
RENGØRING:
Vi mangler nogen som vil holde studiet rent og pænt i 7 dage. Som tak vil du få gratis træning i 30 dage.
VI VASKER ALLE MÅTTER I YOGA RUMMET
Lørdag den 27 Januar fra 12.00 til 4.00 kan du være med til at dybde-rengøre yoga salen. Du er velkommen 1 eller 2 eller 3 eller 4 timer. Men kun hvis du har lyst. Ingen tilmelding nødvendig.
SOCIALE MEDIER:
 Alle kreative foreslag og indput og hjælp er velkommen. Vi har også administrations opgaver hvis det kan friste.

Sidst men ikke mindst

Practice is everything: oversat: udnyt dit medlemskab og kom så tit du har tid og lyst.

Har du noget på hjertet så bare skriv på denne mail eller ring til Laura 27501501 eller Georges 27954305

Mange håbefulde hilsner fra bestyrelsen:
Angela, Laura, Georges, Vidi, Sivert, Ditte, Jane samt Amalia